Kontakt
NSD-coachen arrangeras av NSD och administreras av Everysport

Vid frågor kontakta nsd.coachen@everysport.se. Under spelets gång skickar Everysport notifikationer och statistik till deltagarna.

Tänk på följande punkter när du skickar oss en fråga: